CONTACTE
    Informació bàsica sobre el tractament de dades (LO 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 ]RGPD])
    Responsable del tractament: MARISCH COTCHO, SL
    Finalitat: Oferir i gestionar els nostres serveis de distribució i comercialització d’aigua, vi i begudes refrescants.
    Drets: Pot exercir els drets previstos als articles 15 a 22 del RGPD, que es recullen a la nostra Política de Privacitat.